Author Archives: admin

การพนันในฝรั่งเศส: การเปิดบ่อนคาสิโนและอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

การพนันเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในหลายประเทศทั่วโลก และฝรั่งเศสไม่ได้เป็นข้อยกเว้น ในปี 1987 (พ.ศ.2530) ฝรั่งเศสได้ออกพระราชบัญญัติการพนันเพื่อกำหนดกฎหมายและการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมการพนันในประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ฝรั่งเศสอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนและเล่นพนันเกมกีฬาที่มีการแข่งขันต่างๆ